Om oss

Øyvind Øie

Fysioterapeut og Akupunktør

 

 

 

 

Arbeider som fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

Ferdigutdannet 1984 i Berlin - Tyskland. Lang erfaring som privat praktiker. Eier av Overhalla fysioterapi. Utdanning innen OMI, idrettsmedisin, IMS(intramuskulær smertebehandling ad modum Dr. Gunn), red cord(slyngebehandling) og Akupunktur. Utdannet klassisk akupunktør.

Spesialisering: Lang erfaring med akupunktur og nålebehandling( dry needeling). Har bred kompetanse innen trykkbølgebehandling ved behandling av senepatologi. Lang erfaring av og videreutdanning innen idrettsskader.

Kent Engblom

Fysioterapeut MSc

Spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse MNFF

Spesialist i allmenn fysioterapi MNFF

 

 

 

 

Arbeider som fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

Ferdigutdannet fysioterapeut 2002 ved Umeå Universitet - Sverige. Arbeidet innen ortopedi på sykehus og innen bedriftshelsetjenesten samt som privat praktiker sen 2005. I tillegg arbeidet innen kommunehelsetjenesten i et antal år.

Mastergrad i fysioterapi. Videreutdanning innen ergonomi og arbeidshelse samt idrettsmedisin og biomekanikk. Tileggsutdanning innen OMT og ortopedi, bevegelsesutvikkling før barn, akupunktur/dry needling, voksen nevrologi samt nevromekanikk. 

Spesialisering Har en bred utdanning med kompetanse innen mange områder innen fysioterapien. Spesialist i Allmenn fysioterapi MNFF.