Om oss

Øyvind Øie

Fysioterapeut og Akupunktør 

 

 

 

Ferdigutdannet 1984 i Berlin - Tyskland. Lang erfaring som privat praktiker. Eier av Overhalla fysioterapi. Utdanning innen OMI, idrettsmedisin, IMS(intramuskulær smertebehandling ad modum Dr. Gunn), red cord(slyngebehandling) og Akupunktur. Utdannet klassisk akupunktør.

Spesialisering: Lang erfaring med akupunktur og nålebehandling( dry needeling). Har bred kompetanse innen trykkbølgebehandling ved behandling av senepatologi. Lang erfaring av og videreutdanning innen idrettsskader.

Kent Engblom

Fysioterapeut MSc

Spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse MNFF

Spesialist i allmenn fysioterapi MNFF

 

 

 

 

Ferdigutdannet fysioterapeut 2002 ved Umeå Universitet - Sverige. Arbeidet som privat praktiker sen 2005. Mastergrad i fysioterapi ved Umeå Universitet. Videreutdanning innen ergonomi og arbeidshelse, idrettsmedisin, idrettsfysiologi og biomekanikk, samt adferdsmedisin.

Tileggskurs:

  • OMT og ortopedisk medisin.
  • Bevegelsesutvikkling før barn.
  • Akupunktur/dry needling. 
  • Voksen nevrologi.
  • Nevromekanisk behandling.
  • Lymfødembehandling
  • Smertebehandling.

Spesialisering Har en bred utdanning med kompetanse innen mange områder innen fysioterapien. Spesialist i Allmenn fysioterapi MNFF.