Sykkelergometer test

Submaksimalt test av kondisjon på sykkel med utregning av lungekapasitet( L/min) samt kondisjonsverdi (ml/O2/kg/min). Testen tar ca 10 minutter. Ved utregning av eksakt kondisjonsverdi trengs kunnskap om makspuls. Test av dette kan gjøres i tilegg etter utført test.

Resultatet av denne testen gir deg svar på hvordan utholdenheten og forbrenningskapasiteten din er, og hvordan du klassifiseres sammenliknet med anbefalt nivå for din alder og kjønn. Etter testen tilbyr vi å hjelpe deg med å tilrettelegge et treningsprogram som er optimalt for din kondisjon og dine mål.