Egenandelstak 2

Hva er frikort for egenandelstak 2?

I frikortordningen for egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler for følgende behandling og helsetjenester:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannsykdommer
  • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet HF

Når du har fått frikort, må du vise det fram for å slippe å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Alle pasienter må betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut – unntatt barn under 16 år og personer med NAV-godkjent yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

Taket for frikort egenandelstak 2 er 2176 kr i 2020.