Dry needling/IMS

Det skilles gjerne mellom to hovedformer av akupunktur: Klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. I sistnevnte gruppe kommer triggerpunktakupunktur/myofascial behandling/intramuskulær stimulering (IMS)/dry needling – kjært barn har mange navn… I kinesisk medisin kalles det for behandlig av ashipunkter.

Dry needling brukes i behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene. De som praktiserer dry needling hevder at det ikke er akupunktur, men at de jobber ut fra den vestlig medisinske tenkningen og ut fra en grundig undersøkelse danner seg en mening om årsakssammenhenger til smertene.

IMS(intramuskulær stimulering) er det samme som mange kaller triggerpunktbehandling med nåler. Dette er en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene.