Arbeidsplassvurdering/ergonomisk veiledning

Muskel-skjelettplager er den største årsaken til langtidsfravær og forebyggende arbeid er lønnsomt. Sykefravær er beregnet til å koste bedrifter i gjennomsnitt 2500.- pr dag.  Lovverket stiller og krav til arbeidsgiver om kartlegging og risikovurdering av faktorer som kan påvirke ansattes helse, samt tilrettelegging og opplæring i hensiktsmessig arbeidsteknikk. 

Vi kan tilby arbeidsplassvurderinger og råd vedrørende arbeidsutstyr, tilpasninger av arbeidsplass og råd om arbeidsteknikk som forebyggende tiltak eller for sykmeldte.Utføres av spesialist i ergonomi og arbeidshelse og tar ca 2-6 timer inklusive rapportskriving beroende på omfang og kompleksitet av arbeidet og størrelsen på bedriften.